Všeobecné obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.LBpneu.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 4. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.LBpneu.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 2. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 5 dnů od obdržení zásilky) písemně zprávu adresovanou na obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 3. V případě, že dodaný výrobek není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo požadovat buď výměnu věci, nebo opravu. Není-li takový postup možný, může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo ho sám způsobil. (§ 616 občanského zákoníku). Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak.

 

Postup při reklamaci

Vždy nás informujte o reklamaci telefonicky na +420 728 500 900 nebo e-mailem na info@LBautomobile.cz

Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, která je uvedena v KONTAKTECH

Do zásilky uveďte prosím důvod reklamace (co konkrétně nefunguje a jak se to stalo) a Vaši zpáteční adresu + telefonní kontakt na Vás.

Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě vložte do balíku také (stačí jeho kopie)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Samotná reklamace trvá v průměru 2 až 7 dnů. Snažíme se neprodleně reklamaci vyřídit a zbytečně ji neprotahovat.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je 24 měsíců na nové zboží a 12 měsíců (viz. bod č. 4 - Záruční podmínky) na použité zboží. Tato doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.
 4. § 626 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 14 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce (posíláme výhradně PPL), případně při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží doklad o koupi.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci v systému e-shopu www.LBpneu.cz jsou důvěrné a zaručujeme Vám 100% diskrétnost. Údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí osobě. (viz Bezpečnostní ujednání).
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně či registračním e-mailem požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a hlavně úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 2 hodin od odeslání objednávky nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz odstavec Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel internetového obchodu www.LBpneu.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně.
 2. Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními „letákovými“ akcemi. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení dokladů nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

TUV NORD

Certifikát kvality služeb pro náš autobazar a autoservis

Uskladnění pneumatik

Pneuservis AKCE 2024

LB Automobile

Dobronická 635
Praha 4 - Kunratice

Více o firmě LB Automobile >

 
OTEVŘENO

PO - PÁ 8:00 - 18:00
SO 8:00 - 18:00
 PNEUSERVIS

PO - PÁ 8:00 - 18:00
SO 8:00 - 18:00
 

 

Pár slov o nás

Od roku 1995 provozujeme autoservis Praha 4, pneuservis na Praze 4 a měření emisí Praha. Po 18 letech jsme se rozhodli otevřít internetový obchod, který vám nabídne snadný způsob, jak si objednat kvalitní pneumatiky za nízké ceny. A protože se zaměřujeme také na výměny a uskladnění pneumatik, šetříme váš čas i peníze.

až 60% sleva na pojištění